При всеки паркоустройствен проект ние се съобразяваме както с природните дадености на обекта, така и с предпочитанията на клиента. Проекта включва вертикална планировка, решение за алейната мрежа, проект на поливна инсталация (по изискване на клиента) и подбор на декоративна растителност.

За да изготвим  проектa за озеленяване е необходимо:

 • Посещение и оглед на обекта от наш специалист.
 • Проучвателни работи, с които да се установи състоянието на обекта.
 • Заснемане на обекта – прави се при липса на опорен план.
 • Инвентаризация на съществуващата растителност.

Фирмата изработва паркоустройствени проекти, които включват:

 1. Идеен проект;
 2. Дендрологичен проект;
 3. Посадъчна схема;
 4. Триизмерни визуализации;
 5. Проект за изграждане на автоматизирани поливни системи и капково напояване;
 6. Схема на осветлението;
 7. Архитектурни детайли;

Други услуги