Качествено и професионално

Фирмата предлага качествено изграждане на зелени площи във всеки двор и градина. Гарантираме професионализъм във всички етапи от озеленяването, които включват:

  • Почистване на терена;
  • Третиране на участъка с тотален хербицид за унищожаване на плевелите;
  • Земни работи по оформянето на релефа;
  • Засаждане на едроразмерна растителност;
  • Засаждане на живи плетoве;
  • Изграждане скални кътове и алпинеуми;
  • Затревяване или полагане на тревни чимове;
  • Зацветяване;

Други услуги